LÀM THẾ NÀO ĐỂ LẤY CHỨNG CHỈ NGÔN NGỮ BỒ ĐÀO NHA

  • 16 Tháng Tám, 23

Việc chứng minh biết tiếng Bồ Đào Nha cơ bản được quy đinh theo điều 25 của Bộ luật số 237-A/2006 (Luật quốc tịch Bồ Đào Nha). Điều 25 hỗ trợ cho những người nhập cư mong muốn học tiếng Bồ và có bằng hợp lệ, tạo điều kiện nộp đơn xin quốc tịch sau thời gian cư trú 5 năm kể từ ngày có thẻ cư trú đầu tiên.

Bạn có thể liên hệ Mercan Asia thông qua email hello@mercan.com để tìm hiểu toàn bộ điều 25 bằng tiếng Việt.


Như vậy, nhằm đơn giản hóa điều 25 và ứng dụng cụ thể cho người học tiếng Bồ, Mercan Asia tóm tắt 2 định hướng chính để mọi người tìm hiểu và quyết định cách học lấy bằng hợp lệ để nộp hồ sơ lên quốc tịch sau này.

1. Thành lập các khóa học tiếng Bồ Đào Nha trên toàn quốc gia theo Pháp lệnh 183 và 184

a. Theo pháp lệnh số No.183/2020 ngày 05 tháng 08, chỉnh sửa và bổ sung bởi Pháp lệnh No.184/ 2022 ngày 21 tháng 07, chính phủ Bồ Đào Nha đã thành lập  chương trình “Tiếng Bồ Đào Nha Phổ Cập” cho người học. Hầu hết đều là chương trình miễn phí cho người có thẻ cư trú sinh sống ở Bồ Đào Nha.

b. Các khóa học được thiết kế với thời lượng từ 150h – 175h để người học tiếp cận hết trình độ A2.

c. Người học sau khi hoàn thành khóa học A2 theo các lớp được chỉ định bởi chính phủ Bồ, thông qua Cao Ủy các Vấn đề về Nhập cư (ACM), sẽ được cấp bằng và bằng này hợp lệ để nộp đơn xin quốc tịch.

d. ACM cung cấp 1 danh sách hơn 180 trường và trung tâm hợp lệ trên toàn quốc, tạo điều kiện cho người cư trú tiếp cận các khóa học dễ dàng. Chi tiết các danh sách có thể liên hệ Mercan Asia để biết thêm chi tiết.

e. Những ai không muốn thi lấy bằng quốc tế tiếng Bồ Đào Nha trình độ A2, hoặc khó có thể lấy được bằng (theo cách 2) có thể tham khảo việc qua Bồ Đào Nha, đăng kí học đầy đủ khóa A1+A2 theo chương trình “Tiếng Bồ Đào Nha phổ cập”. Bằng được cấp từ các trung tâm, tổ chức giảng dạy này hoàn toàn hợp lệ nộp hồ sơ lên quốc tịch.

2. Tham gia kì thi lấy bằng quốc tế tiếng Bồ Đào Nha trình độ A2 (được gọi là CIPLE) thông qua các trung tâm khảo thí quốc gia và quốc tế (được gọi là CAPLE).

a. Trình độ A2 quốc tế là một trình độ khó hơn so với chương trình “Tiếng Bồ Đào Nha phổ cập”, vì vậy chỉ những ai tự tin trải qua các lớp học tiếng Bồ Đào Nha trước, tiếp xúc với mô hình đề thi A2 CIPLE thì mới có khả năng lấy được bằng này.

b. Người học có thể tham khảo giáo trình giảng dạy online của Viện ngôn ngữ Instituto Camoes và học theo chương trình đào tạo A1+ A2 của Viện ngôn ngữ làm nền tảng. Giáo trình được thiết kế tương đồng với trình độ A2 quốc tế (CIPLE) theo 12 bài học A1 và 12 bài học A2. Tổng thời gian học là 6 tháng hoàn thành 2 trình độ này.

c. Sau khi có bằng A2 thông qua Instituto Camoes, người học có thể truy cập trang web CAPLE, nơi thông báo thời gian, địa điểm thi CIPLE cho thí sinh quốc tế. Các thí sinh có thể đăng kí thi tại các trung tâm (CAPLE) được chỉ định ở trong nước Bồ Đào Nha hoặc quốc tế. https://caple.letras.ulisboa.pt/exames

d. Bằng A2 CIPLE là bằng hợp lệ trong bộ hồ sơ nộp đơn xin quốc tịch Bồ Đào Nha.

Đối với những người chọn cách 2, việc học theo giáo trình Instituto Camoes trước khi đăng kí thi quốc tế nên được tiến hành song song với việc học thêm về kĩ năng giao tiếp thông qua các app ứng dụng (Memrise/European Portuguese, Drop/ European Portuguese, Duolingo/Brazilian Portuguese, Practice Portuguese/ European Portuguese) hoặc thông qua tương tác nhóm học với thầy/cô giáo qua nền tảng giảng dạy đàm thoại online (Anita Teaching Portuguese Đăng ký tại đây người học có thể đăng kí học thông qua mã giảm giá của MERCAN ASIA). Việc rèn luyện thực hành này sẽ hỗ trợ rất lớn cùng với 24 bài giáo trình Instituto Camoes, tạo sự tự tin trước khi người học đăng kí thi CIPLE.