Doanh thu du lịch đạt mức cao mới một lần nữa

  • 27 Tháng Mười Một, 23

Theo dữ liệu do Banco de Portugal (BdP) tiết lộ, doanh thu du lịch trong tháng 9 đạt 2.789,01 triệu euro và tăng 16,7% so với cùng tháng năm ngoái, đạt giá trị cao nhất từ trước đến nay trong tháng thứ 9 năm nay.

Dữ liệu cho thấy doanh thu du lịch trong tháng 9, dựa trên chi tiêu của khách du lịch nước ngoài ở Bồ Đào Nha, cũng cao hơn mức ghi nhận trong cùng tháng năm 2019, tăng 37,6% so với tháng 9 trước đại dịch COVID-19.

Nói cách khác, doanh thu du lịch đã tăng 399,32 triệu euro so với tháng 9 năm 2022 và 762,03 triệu euro so với cùng tháng trước đại dịch và được coi là một năm kỷ lục của du lịch quốc gia.

Trong tuyên bố kèm theo các số liệu, BdP nhấn mạnh rằng xuất khẩu thuộc nhóm Lữ hành và Du lịch lên tới “2,789 triệu euro, giá trị cao nhất trong chuỗi trong tháng 9”, góp phần quyết định khiến xuất khẩu từ Cán cân Dịch vụ tăng 11,7% trong tháng 9.

Kết quả của tháng 9 mang tính lịch sử và thậm chí còn trở nên tích cực hơn vì chúng diễn ra theo các tháng mùa hè truyền thống, cụ thể là tháng 7 và tháng 8, trong đó doanh thu du lịch lần lượt đạt 3092,00 và 3923,91 triệu euro, cho thấy mức tăng trưởng 9,2% và 10,7% so với năm trước. So với cùng tháng năm 2019, các chỉ số này tăng lần lượt 35,4% và 31,5%.

Theo Portugalnews